- Camperture

Gå til indhold

Hoved menu:

Link > Italien
Er der vejafgifter i Italien?

I Italien er der afgift for kørsel på motorveje, og du betaler for den strækning, du kører. På de fleste betalingsveje trækker du en billet ved en bomstation, inden du kører ind på motorvejen. Denne billet skal så ved udkørsel indføres i en automat, som udregner, hvor meget du skal betale for den kørte strækning. Du kan betale kontant med euro og med gængse internationale kreditkort.

På enkelte strækninger skal du betale, før du kører ind på motorvejen. Her skal du være ekstra opmærksom på skiltning og følge den. Bommen kan godt gå op og give adgang til vejen, selv om vejafgiften ikke umiddelbart er betalt. Hvis du kører på betalingsveje uden at have betalt vejafgift, kan du risikere at modtage en motorvejsafgift, når du er kommet retur til Danmark. Gem altid dine kvitteringer, så du kan dokumentere dine betalinger.

Vær også opmærksom på, at der kan være betaling for at køre gennem tunneller og enkelte bjergpas i Italien.

Er der miljøzoner i Italien?
I Italien har mange større byer indført restriktioner eller forbud mod kørsel i de historiske bykerner på visse tidspunkter. Som udgangspunkt er det her kun indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få tilladelse til at køre i disse zoner inden for dette tidsrum. Det gælder typisk mellem kl. 8.00 og kl. 18.00, men reglerne kan variere fra by til by.

Vær derfor særligt opmærksom på skiltningen (Zona Traffico Limitato - ZTL), der markerer grænsen til zonerne. Kører du ind i en zone, bliver din nummerplade automatisk fotograferet, og er du ikke registreret med en gyldig tilladelse, får du en bøde tilsendt. Hvis du kører ind i zonen uden tilladelse flere gange på samme dag, får du som udgangspunkt én bøde for hver gang.

Har du behov for at kunne køre ind i byerne, f.eks. hvis du er handicappet, skal du søge tilladelse hos de lokale myndigheder.

Har du bestilt et hotel, der ligger inde i en forbudszone, kan du henvende dig til hotellet og forhøre dig, om hotellet kan sende bilens registreringsnummer til myndighederne, således at du kan få lov at køre til hotellet uden at få en bøde.

Vær også opmærksom på, at den italienske by Milano har indført en særlig forureningsafgift for den historiske bymidte i Milano. Her skal du betale for at køre i zonen, der kaldes Ecopass. For at køre ind i Ecopass-zonen i dagstimerne, skal du købe et Ecopass til mellem to og ti euro pr. dag. Ecopass'et kan købes i lokale kiosker. Ecopass-zonen og de generelle miljøzoner og forbudszoner er ikke det samme.

Læs mere: Miljørestriktioner i Milano (eksternt link)

FDM har desværre ikke mulighed for at forhandle miljømærkater eller tilladelse til kørsel i de italienske byer.

Vil du forberede dig på, hvilke regler og særlige forhold, der gælder for dig bag rattet i Italien, så har vi samlet en artikel, der giver dig overblikket.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu